Beleid en Bestuur

Naam
Stichting Kerk & Buurt Westerpark

Secretariaat Kerk & Buurt Westerpark:
Jaap Buning
e-mail: buningja@xs4all.nl
tel: 0614748799

Doelstelling
Het vergroten van de leefbaarheid en samenhang in de buurten, met oog voor de eigenheid van alle deelnemers (bezoekers, vrijwilligers en medewerkers).

Bestuur
Kerk & Buurt Westerpark is een zelfstandige stichting met een bestuur. Het bestuur bestaat uit zes leden, afkomstig uit Kerk & Buurt. Het bestuur bewaakt op afstand de gang van zaken in de projecten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiƫn, de ondersteuning van vrijwilligers en de contacten met de kerken, de gemeente, het stadsdeel en andere instellingen.

Het bestuur bestaat uit:
Roel Knol, voorzitter tel: 06 13353229 e-mail: r.knol6@upcmail.nl.
Jaap Buning, secretaris
Hans Snel, penningmeester
Annelies Faber, lid
Dick Jansen, lid
Marcella Meijers, lid

Elk jaar schrijft het bestuur van Kerk & Buurt een jaarverslag in de vorm van de “Terugblik”. Deze kunt u inkijken op de Leestafel.

Werkplan
In het jaarlijkse Werkplan legt het bestuur de grote lijn van haar werkzaamheden vast.
Ook deze vindt u op de leestafel.

Beloningsbeleid
De drie parttime werknemers worden beloond conform de arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Enkele vaste vrijwilligers ontvangen een vergoeding binnen de daarvoor geldende maxima. Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.

Financiƫn
Elk jaar wordt er naast de Terugblik en het werkplan ook een financieel jaarverslag opgesteld. Deze vindt u ook op de leestafel.

Het fiscaal nummer van Kerk & Buurt is: 8134.34.725