Beleid en Bestuur

Naam
Stichting Kerk & Buurt Westerpark

Contactgegevens
Secretariaat Kerk & Buurt Westerpark:
Jaap Buning
e-mail: buningja@xs4all.nl
tel: 0614748799

Doelstelling
Het vergroten van de leefbaarheid en samenhang in de buurten, met oog voor de eigenheid van alle deelnemers (bezoekers, vrijwilligers en medewerkers).

Bestuur
Kerk en Buurt Westerpark is een zelfstandige stichting met een bestuur. Het bestuur bestaat uit zeven leden, afkomstig uit Kerk & Buurt. Het bestuur bewaakt op afstand de gang van zaken in de projecten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiƫn, de ondersteuning van vrijwilligers en de contacten met de kerken, de gemeente, het stadsdeel en andere instellingen.

Het bestuur bestaat uit:
Roel Knol, voorzitter tel: 06 13353229 e-mail: r.knol6@upcmail.nl.
Jaap Buning, secretaris
Hans Snel, penningmeester
Annelies Faber, lid
Dick Jansen, lid
Marcella Meijers, lid

Jaarverslag en werkplan
Elk jaar schrijft het bestuur van Kerk en Buurt een jaarverslag in de vorm van een Terugblik. Deze kunt u inkijken op de Leestafel.

In het jaarlijkse Werkplan legt het bestuur de grote lijn van haar werkzaamheden vast.

Beloningsbeleid
De drie parttime werknemers worden beloond conform de arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Enkele vaste vrijwilligers ontvangen een vergoeding binnen de daarvoor geldende maxima.

Financiƫn
Elk jaar wordt er naast de Terugblik ook een financieel jaarverslag opgesteld.

Het fiscaal nummer van Kerk & Buurt is: 8134.34.725