Bestuur en Beleid

Het bestuur bestaat uit:

Naam:
Stichting Kerk & Buurt Westerpark

Secretariaat:
Jaap Buning
tel: 0614748799
e-mail: buningja@xs4all.nl

Voorzitter:
Dick Jansen
tel: 0654781042
e-mail: info@dickjansen.nl

Doelstelling:
Het vergroten van de leefbaarheid en samenhang in de buurten, met oog voor de eigenheid van alle deelnemers (bezoekers, vrijwilligers en medewerkers).

Bestuur:
Kerk & Buurt Westerpark is een zelfstandige stichting met een bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf leden, afkomstig uit de kerk en uit de buurt. Het bestuur bewaakt de gang van zaken in de projecten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiƫn, de ondersteuning van vrijwilligers, de contacten met de kerken, de gemeente, het stadsdeel en andere instellingen en de begeleiding en aansturing van de betaalde krachten.

Elk jaar schrijft het bestuur van Kerk & Buurt een jaarverslag in de vorm van de “Terugblik”. Deze kunt u inkijken op de Leestafel.

Werkplan
In het jaarlijkse Werkplan legt het bestuur de grote lijn van haar werkzaamheden vast.
Ook deze vindt u op de Leestafel.

Beloningsbeleid
De twee parttime werknemers worden beloond conform de arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland. Vaste vrijwilligers ontvangen een vergoeding binnen de daarvoor geldende maxima. Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.

Financiƫn
Elk jaar wordt er naast de Terugblik en het werkplan een financieel jaarverslag opgesteld. Deze vindt u ook op de Leestafel.

Het fiscaal nummer van Kerk & Buurt is: 8134.34.725
Het ANBI nummer van Kerk & Buurt Westerpark is RSIN 8134-34-725