Verslag Buren vertellen: Eric Duivenvoorden 25 november 2016

Eric Duivenvoorden vertelt over kraken en stadsvernieuwing

Over Eric Duivenvoorden
Als socioloog, kraker en buurtbewoner volgde Eric Duivenvoorden de ontwikkelingen in het krakersbolwerk, dat de Staatsliedenbuurt begin jaren tachtig was, van binnen uit. Nu, jaren later, kijkt hij daar graag op terug. Vooral vanuit de vraag wat de betekenis voor de stadsvernieuwing is geweest. Ook nu is er spanning op de woningmarkt in Amsterdam en zijn woningen niet beschikbaar voor degenen die het het hardst nodig hebben.

Een goed bezochte avond in de serie ‘Buren vertellen’. Eric Duivenvoorden sprak aan de hand van foto’s en filmpjes over de geschiedenis van het kraken in de Staatsliedenbuurt en de betekenis daarvan voor de ontwikkeling van de buurt. Een aantal opmerkelijke punten (geen letterlijke citaten).

Tussen 1960 en 1985 verlieten vierhonderdduizend Amsterdammers de stad. Vaak richting Purmerend en Lelystad. Dat was bijna de helft van de bevolking. Daar kwamen hoogopgeleide jongeren en immigranten voor terug. Beide groepen zijn nog altijd flink vertegenwoordigd in de stad.

Met de leus ‘Iedereen is even urgent’ werd het kraken van distributiewoningen (huurwoningen die werden toegewezen door de Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting) gerechtvaardigd. Op die  leus was wel het een en ander aan te merken, maar strategisch was het wel een slim motto.

“We vroegen geen toestemming, maar deden het gewoon zelf.” Zo ontstonden kraakcafé de Rioolrat, filmhuis Cavia, kinderopvang Peutertje Kraak, gereedschapsuitleen de Blauwe Duim, Zaal 100 en medisch centrum de Witte Jas. En niet te vergeten de Staatsliedengreep, een zeven dagen durend festival in de straten van de Staatsliedenbuurt. Sommige voorzieningen bestaan nog steeds.

In die tijd kwam het verzet tegen de ‘gevestigde orde’ overwegend van links, nu vaak van rechts. Toch zijn er wel degelijk parallellen.

Na de kraaktijd hebben overheid en anderen heel veel in de buurt geïnvesteerd. Moeilijk te zeggen of dat alleen de verdienste van de kraakbeweging is geweest, feit is dat de buurt er sinds de krakers de scepter zwaaiden flink op vooruit is gegaan.