Veranderingen

We zijn blij te kunnen meedelen dat onze vaste medewerkers Hilde Dijkstra en Jette Uittenhout de werkzaamheden van Zwanine Siedenburg gaan overnemen.
Het dienstverband van beiden wordt daarvoor uitgebreid met 10 uur.

Hilde zal naast het werk dat ze
al doet in de Schakel ook de
coördinatie van de kringloopwinkel
op zich nemen.

 

Jette zal naast haar werk voor burenhulp zich nu ook gaan bezighouden met de coördinatie en de vernieuwing van Filah.

 

 

Beiden zullen bovendien als team de belangen van Kerk & Buurt behartigen, zorg dragen voor de uitjes voor vrijwilligers en bezoekers en zich inzetten voor andere activiteiten voor vrijwilligers en buurtgenoten.
Waar nodig, zullen ze elkaar vervangen.

Hilde is aanwezig op dinsdag t/m vrijdag; ze is per telefoon te bereiken op 06 83 25 35 06 en per e-mail: kerkenbuurt.westerpark@gmail.com.

Jette werkt van di t/m donderdag; ze is bereikbaar op  06 83 25 40 89 en per
e-mail: burenhulp.westerpark@gmail.com

We hopen en vertrouwen op een goede samenwerking van ons allen met hen.

Namens het bestuur,

Roel Knol

Uitreiking certificaat Buurmaatjes

'Aside'

Buurmaatjes, geweldig dat ze er zijn!
Te midden van een aantal gezellige activiteiten werden op 30 mei jl. certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de cursus Buurmaatjes. Deze cursus werd gegeven door Jette Uittenhout van Kerk & Buurt Westerpark en Ditta Westerbeeke van Buurthulp West.
Er waren 6 bijeenkomsten. Hierin werden de deelnemers toegerust om buurtbewoners te bezoeken die in meer of mindere mate in een isolement zijn komen te verkeren.
Dat laatste kan iedereen overkomen.
Gezondheidsproblemen kunnen het moeilijk maken je huis te verlaten. Teleurstelling in anderen kan er toe leiden dat mensen zich terug trekken. Door het overlijden van je partner kan de moed je een tijd ontbreken om er alleen op uit te gaan En thuis blijven kan zo een gewoonte worden.
Dan is het belangrijk, dat er mensen naar je blijven omkijken. En je stimuleren om te onderzoeken wat je nog kunt en graag zou willen.
Geweldig dus, die  buurmaatjes, die klaar willen staan voor hun buurtgenoten. En die zelfs een cursus van 6 avonden volgden om dit zo goed mogelijk te doen.

Deze cursus telde 10 deelnemers. Zij namen met veel plezier hun certificaat in ontvangst. Namens de cursisten bedankte Judith beide cursusleidsters, Ditta en Jette. Zij sprak vol lof over deze korte opleiding waarin kwaliteit en plezier hand in hand gingen.

Hieronder een kleine impressie van de feestelijke uitreiking:

 

Afscheid van Zwanine

Vrijdag 17 mei jl nam Zwanine Siedenburg afscheid als coördinator bij Kerk & Buurt Westerpark. Een deel van de kringloopwinkel was voor deze gelegenheid omgetoverd tot een feestelijke zitkamer en hier ontving Zwanine de hele dag de mensen die haar wilden bedanken en een goede toekomst wensten.
Zwanine heeft meer dan 7 jaar bij ons gewerkt.
Al die jaren heeft ze dat met hart en ziel en grote creativiteit gedaan en droeg zij er zorg voor dat de activiteiten van Kerk & Buurt goed konden functioneren. Diverse vrijwilligers zijn door haar geworven en begeleid.
Zwanine heeft de laatste jaren veel aandacht besteed aan de kringloopwinkel. Onder haar enthousiaste leiding hebben de vrijwilligers hier met plezier en inzet gewerkt en zag de winkel er goed en verzorgd uit. De opbrengsten, die ten goede komen aan De Schakel en aan Filah, stegen. Verder had zij ook een coördinerende rol bij deze projecten.
In de loop der tijd heeft Zwanine tal van festiviteiten georganiseerd. Haar creativiteit en inventiviteit kwamen hierin tot volle bloei. Zo legde zij contact met het muziekensemble Ricciotti en organiseerde zij met hen gedenkwaardige optredens, soms met een mooi aangeklede pannenkoekenmaaltijd voor orkest en publiek en dit jaar, op 4 mei, in de bijzondere context van de dodenherdenking.
De uitjes voor vrijwilligers en bezoekers onder haar leiding waren een succes. Velen hebben ook goede herinneringen aan de markten en andere eenmalige activiteiten die ze organiseerde, zoals het Seventiesfestival in april 2018.
De laatste jaren werkte Zwanine intensief samen met Hilde en Jette. Zij zullen nu, samen met de vrijwilligers, de kar gaan trekken.
Wij danken Zwanine voor het werk dat ze gedaan heeft en wensen haar een goede voortzetting van haar loopbaan bij het drugspastoraat in Amsterdam, het inloophuis in Hoorn en haar activiteiten voor de gemeente Amsterdam.

Roel Knol