Doneren? Ja graag!


Kerk & Buurt is een vrijwilligersorganisatie met als doel het vergroten van de leefbaarheid en de samenhang in de buurten.  Kerk & Buurt wil een open gemeenschap zijn. Niet alle bezoekers van de projecten van Kerk & Buurt hebben het leven cadeau gekregen. Bij ons zijn ook mensen welkom die om wat voor reden klem lopen in systemen. Een plek waar niet naar papieren of indicaties wordt gevraagd. Die plekken moeten blijven bestaan. Dat vraagt om een lange adem. Daarom vragen we u donateur te worden.

Steun ons werk
We zoeken 250 mensen die ons voor langere tijd financieel willen steunen door een paar jaar lang elk kwartaal een tientje over te maken. Dat is € 40,- per jaar. Dat geeft ons wat meer zekerheid. Op dit moment zijn er ruim 50 mensen die op deze manier doneren.
Wie zich hieraan verbindt, heeft gratis toegang tot onze serie-avonden ‘Buren vertellen’. Via de email houden we je op de hoogte van deze avonden.

Automatische overschrijving
Regel vandaag nog een automatische overschrijving onder vermelding van ‘De lange adem’ op bankrekeningnummer NL50INGB0000120952 ten name van Kerk en Buurt Westerpark te Amsterdam. En stuur een mailtje naar jsnel1944@gmail.com. Dan ontvangt u steeds de aankondiging van de avonden van Buren vertellen.

Eenmalige gift
Wilt u zich niet voor langere tijd verbinden, dan kunt u eenmalig een bedrag storten op bovenstaande bankrekening.

Kerk & Buurt Westerpark is een ANBI erkende instelling. Giften aan Kerk & Buurt kunt u, boven een bepaalde drempel, aftrekken bij uw opgave voor de Belastingdienst. Het ANBI nummer van Kerk & Buurt Westerpark is RSIN 8134-34-725

Voor meer informatie mail naar de penningmeester Hans Snel
e-mailadres: jsnel1944@gmail.com