Doneren? Ja graag!


Kerk & Buurt is een vrijwilligersorganisatie met als doel het vergroten van de leefbaarheid en de samenhang in de buurten.  Kerk & Buurt wil een open gemeenschap zijn. Niet alle bezoekers van de projecten van Kerk & Buurt hebben het leven cadeau gekregen. Bij ons zijn ook mensen welkom die om wat voor reden klem lopen. Wij bieden een plek waar niet naar papieren of indicaties wordt gevraagd. Die plekken moeten blijven bestaan. Daarom vragen we u donateur te worden.

Steun ons werk
Donateurs hebben gratis toegang tot onze serie-avonden ‘Buren vertellen’. Via de email houden we je op de hoogte van deze avonden.

Automatische overschrijving
Regel vandaag nog een automatische overschrijving onder vermelding van ‘donatie’ naar bankrekeningnummer NL50INGB0000120952 ten name van Kerk en Buurt Westerpark te Amsterdam. En stuur een mailtje naar penningmeester@kerkenbuurtwesterpark.nl. Dan ontvangt u onze nieuwsbrieven en de aankondiging Buren Vertellen.

Eenmalige gift
Wilt u zich niet voor langere tijd verbinden, dan kunt u eenmalig een bedrag storten op bovenstaande bankrekening onder vermelding van ‘eenmalige bijdrage’. .

Kerk & Buurt Westerpark is een ANBI erkende instelling. Giften aan Kerk & Buurt kunt u, boven een bepaalde drempel, aftrekken bij uw opgave voor de Belastingdienst. Het ANBI nummer van Kerk & Buurt Westerpark is RSIN 8134-34-725

Voor meer informatie mail naar de penningmeester Teresa Klerkx: penningmeester@kerkenbuurtwesterpark.nl.