Vrijwilligers

Carla krijgt de Kerk&Buurt-speld. Zij geeft al jaren wekelijks schilder- en tekenles in De Schakel.

Zonder vrijwilligers zou Kerk & Buurt niet kunnen bestaan. Van vrijwilligers verwachten we dat ze het hart op de goede plaats hebben en zich aan afspraken houden. Vrijwilliger zijn voor Kerk & Buurt geeft veel voldoening. In overleg bekijken we wat het beste bij u past en wanneer u tijd beschikbaar heeft. Sommige vrijwilligers doen eenmaal per maand iets, anderen zijn vrijwel dagelijks in de weer. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar gastvrouwen en gastheren voor de Inloop en Filah. Ook bij Burenhulp zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom.

Info over Ontbijt, Inloop en Kringloopwinkel bij Hilde Dijkstra:
020 6842356 of 06 8325 3596.
e-mail: kerkenbuurtwesterpark@gmail.com

Info over Filah en Burenhulp bij Jette Uitenhout:
tel: 06 83254089
e-mail:  burenhulp.westerpark@gmail.com.