Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers zou Kerk en Buurt niet kunnen bestaan. Van vrijwilligers verwachten we dat ze het hart op de goede plaats hebben en zich aan afspraken houden. Vrijwilliger zijn voor Kerk en Buurt geeft veel voldoening. In overleg bekijken we wat het beste bij u past en wanneer u tijd beschikbaar heeft. Sommige vrijwilligers doen eenmaal per maand iets, anderen zijn vrijwel dagelijks in de weer. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar gastvrouwen en gastheren voor de Inloop en Filah. Ook bij de Burenhulp zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom.

Info over Ontbijt, Inloop, Filah en Kringloop bij Zwanine Siedenburg:
020 6842356 of 06 8325 3596 of e-mail zsiedenburg@gmail.com.

Info over Burenhulp bij Jette Uitenhout:
06 83254089 of e-mail  burenhulp.westerpark@gmail.com.