Uitreiking certificaat Buurmaatjes

Buurmaatjes, geweldig dat ze er zijn!
Te midden van een aantal gezellige activiteiten werden op 30 mei jl. certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de cursus Buurmaatjes. Deze cursus werd gegeven door Jette Uittenhout van Kerk & Buurt Westerpark en Ditta Westerbeeke van Buurthulp West.
Er waren 6 bijeenkomsten. Hierin werden de deelnemers toegerust om buurtbewoners te bezoeken die in meer of mindere mate in een isolement zijn komen te verkeren.
Dat laatste kan iedereen overkomen.
Gezondheidsproblemen kunnen het moeilijk maken je huis te verlaten. Teleurstelling in anderen kan er toe leiden dat mensen zich terug trekken. Door het overlijden van je partner kan de moed je een tijd ontbreken om er alleen op uit te gaan En thuis blijven kan zo een gewoonte worden.
Dan is het belangrijk, dat er mensen naar je blijven omkijken. En je stimuleren om te onderzoeken wat je nog kunt en graag zou willen.
Geweldig dus, dieĀ  buurmaatjes, die klaar willen staan voor hun buurtgenoten. En die zelfs een cursus van 6 avonden volgden om dit zo goed mogelijk te doen.

Deze cursus telde 10 deelnemers. Zij namen met veel plezier hun certificaat in ontvangst. Namens de cursisten bedankte Judith beide cursusleidsters, Ditta en Jette. Zij sprak vol lof over deze korte opleiding waarin kwaliteit en plezier hand in hand gingen.

Hieronder een kleine impressie van de feestelijke uitreiking: